نتايج جستجو مطالب برچسب : طنز جبهه رفتن دخترا

طنز جبهه رفتن دخترا

تصور کنین دخترا برن جبهه جنگ:
کتی: اون دشمن رو تیر بارون کن
نه حیفه خوشکله دلم نمیاد بکشمش؛ نمیخوام طنز جبهه رفتن دخترا
سارا: اون پسره رو بمبارون کن
نه شبیه رضا هس نمیتونم بکشمش طنز جبهه رفتن دخترا
مهسا تفنگ ها رو پر کن
باشه؛یه لحظه وایسا موهامو ببندم طنز جبهه رفتن دخترا
نیلو خشاب ها رو بیار
أه یه سوسک داره رو خشابا راه میره طنز جبهه رفتن دخترا
شبنم اون پسره رو بکش
وای نه نمیتونم خون ببینم طنز جبهه رفتن دخترا
سوسن هفتیرا رو پر کن
اه دیدین جی شد ناخنم شکست ! طنز جبهه رفتن دخترا

ادامه مطلب / دانلود
css.php