نتايج جستجو مطالب برچسب : صف

مرگ یک نفر در صف برنج هندی
مرگ پیرمرد ۶۵ ساله در یکی از بازارهای نوروزی کرج

در یکی از بازارهای نوروزی کرج که برنج هندی توزیع می شد مرد ۶۵ ساله ای در صف ایستاده بود تا نوبتش شود اما با فردی بر سر نوبت جر و بحثش شد.

این موضوع سبب شد تا پیرمرد از شدت عصبانیت جان به جان آفرین تسلیم کند، حتی فرصت بستن چشمهایش را نداشت.

Source : Source

ادامه مطلب / دانلود
css.php