نتايج جستجو مطالب برچسب : صدای تودماغی

چرا صدای برخی افراد تو دماغی است؟!

چرا صدای برخی افراد تو دماغی است؟!

چند روز پیش از یک مرد جوان قد بلند آدرسی پرسیدم. وقتی آدرس را توضیح داد، متوجه نشدم و از او خواستم دوباره تکرار کند، اما باز هم متوجه نشدم. انگار صدای او از ته چاه بیرون می‌آمد.

آیا برای شما پیش آمده که با فردی برخورد کنید که متوجه صحبت‌های او نشوید یا صدای او تو دماغی باشد؟ به اینگونه صداهایی که از ته چاه بیرون می‌آید و خفه یا تودماغی است، صداهای دارای اختلال تشدید می‌گویند.

اختلالات تشدید به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود:

۱- تشدید بیش از اندازه خیشومی: صدا بیش از اندازه تو دماغی است. علل پر خیشومی شدگی وجود شکاف یا سوراخ در سقف دهان مثل شکاف کام و لب و شکاف زیر مخاطی است.

۲- خروج هوا از بینی: خروج صدادار یا بی‌صدای هوا از بینی. علت‌ها متفاوتند: وجود سوراخ در قدام دندان، وجود سوراخ در قسمت میانی کام یا وجود سوراخ در قسمت خلفی کام.

۳- تشدید خیشومی کمتر از حد: هوای لازم برای تولید همه صداها از راه دهان خارج می‌شود، به جز دو صدای «م» و «ن» که در این دو صدا هوا از بینی خارج می‌شود و در حفره بینی تشدید می‌یابد. وقتی که صدا نیاز به تشدید بیشتر در بینی دارد به اندازه کافی در بینی تشدید نمی‌شود.

این حالت در صداهایی مثل «م» و «ن» مشخص می‌شود که تبدیل به «ب» و «د» می‌شود. مثل فرد سرماخورده حرف می‌زند. مثلا به جای اینکه بگویند میم بیب می‌گویند. به جای «من» ، «بد» می‌گویند. این وضعیت تلفظ برای فرد سالمی که

ادامه مطلب / دانلود
css.php