نتايج جستجو مطالب برچسب : صحبت های زن و شوهر

مکالمات مخرب بین همسران

مکالمات مخرب بین همسران

به مکالمات روز خودتان و همسرتان دقت کنید،حرف هایی که می زنید را در مقابل تان بگذارید و بی طرف به آن نگاه کنید.

تو فقط می نشینی و هیچ کاری نمی کنی. هیچ کمکی به اطرافیانت نمی کنی. تو هیچ چیز را متوجه نمی شوی، درست مثل پدرت!

همیشه بچه ها را می ترسونی. تو مثل یک غول وحشی می مانی.

وقتی اینطوری با من صحبت می کنی نمی توانم اینجا بایستم. تو برای من تهدید به حساب می آیی. فکر می کنی عقل کلی؟ چطور به خانه برمی گردی وقتی حتّی نمی توانی اونقدر پول در بیاوری که

ادامه مطلب / دانلود
css.php