نتايج جستجو مطالب برچسب : شاه ایران

به گزارش گروه حماسه و مقاومت خبرگزاری فارس، آدلف هیتلر رهبر فاشیسم در آلمان بود که در جنگ و خونریزی در دنیا نام پرآوازه ای دارد. هیتلر دیکتاتوری بود که بعد از اینکه خود را در ورطه شکست دید دست به خودکشی زد. این دیکتاتور آلمانی از دوستان محمدرضا پهلوی یکی دیگر از مستبدین عصر خود بود که طی تلگرافی عید نوروز را به او تبریک گفته است.

تبریک آدلف هیتلر به شاه ایران

ادامه مطلب / دانلود
css.php