نتايج جستجو مطالب برچسب : سازگاری

بایدهای زنانه شایدهای مردانه، زن بودن و مرد بودن با خود باید و نباید هایی به همراه دارد برای یک زندگی عاشقانه باید آنها را رعایت کرد.

بایدهای زنانه شایدهای مردانهبایدهای زنانه شاید های مردانه

خانواده کانون پیوند عاطفی زن و مرد و جایگاه تربیت فرزندان است. زنان و مردانی که از پشتوانه ارزشمند خانواده برخوردارند بهتر مسیر رشد فردی و اجتماعی را می‌پیمایند و کمتر به آسیب‌های اجتماعی دچار می‌شوند ضمن این که می‌توانند فرزندان سالمی را تحویل جامعه دهند، اما پرسش اصلی اینجاست که زن و شوهر چه وظایف و تکالیفی در خانواده دارند و چه مسئولیتهایی بر عهده آنان گذاشته شده است. ابتدا باید گفت که بلافاصله بعد از ازدواج،حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می شود. ماده 1102 قانون مدنی در این باره می گوید: (همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود). سپس باید به بررسی تکالیف و وظایف زن ومرد در خانواده بپردازیم. در روابط زن و شوهر می توان نخست از تکالیف مشترک زوجین سخن گفت که به تعدادی از آنها اشاره می شود.

ادامه مطلب / دانلود
css.php