نتايج جستجو مطالب برچسب : سازمان ثبت احوال کشور

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به هر دلیل شناسنامه خود را گم کرده باشید و یا این مشکل برای اطرافیانتان پیش آمده باشد و اکنون می خواهید برای شناسنامه المثنی اقدام کنید. اگر در این شرایط به سر می برید با این مطلب از سایت میهن فال همزاه باشید تا به صدور شناسنامه المثنی + مراحل و مدارک مورد نیاز ان آگاهی کامل پیدا کنید. با ما همراه باشید.
.
صدور شناسنامه المثنی + مراحل و مدارک مورد نیاز

در صورتی که شناسنامه شما یا نزدیکانتان مفقود شد (سرقت یا گم شدن یا از بین رفتن ) بلا فاصله ضمن اطلاع به کلانتری محل باید به اداره ثبت احوال محل زندگی مراجعه نموده و درخواست صدور شناسنامه المثنی را بدهید . توجه داشته باشید که برای این کار لزومی ندارد که حتما به اداره ثبت احوال محل تولد مراجعه نمایید .

برای صدور شناسنامه المثنی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند و مکلفند صرف نظر از محل صدور شناسنامه طی مهلت مقرره نسبت به صدور شناسنامه المثنی و تحویل آن اقدام نمایند. در این بخش آسمونی، مراحل و مدارک لازم برای دریافت شناسنامه المثنی توضیح داده ایم.

چه کسی میتواند برای دریافت شناسنامه اقدام نماید :

تنها اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی  به لحاظ فقدان یا از بین رفتن آن اقدام نمایند .

۱- اشخاص ۱۸ سال به بالا .

۲- افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند .

۳- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال .

۴- مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از ۱۸ سال ) باشد با ارائه شناسنامه خود .

۵- سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

مدارک مورد نیاز برای گرفتن شناسنامه گمشده یا به سرقت رفته

۱- دریافت فرم اظهارنامه از قسمت پایین صفحه و یا از ادارات ثبت احوال سراسر کشور.

۲- تکمیل فرم اظهارنامه .

۳– دو قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ جدید با درج مشخصات سجلی (نام ، نام خانوادگی، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، محل صدور) در پشت آنها برای اشخاص ۱۵ سال به بالا

۴- اصل و تصویر مدارک عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .

ضمنا” پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده اصل مدارک مسترد می گردد . چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند ۴ باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

۵- اصل وتصویرسند ازدواج و طلاق (حسب مورد) وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می گردد .

۶- فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰‚۲۰۰ ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

*چنانچه شناسنامه برای بار دوم مفقود شده باشد مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال و  چنانچه شناسنامه برای بار سوم مفقود شده باشد مبلغ ۰۰۰‚۱۰۰۰ ریال به حساب مربوط واریز گردد.

.

صدور شناسنامه المثنی + مراحل و مدارک مورد نیاز

فرم شماره ۱ اظهارنامه درخواست صدور شناسنامه المثنی ناشی از فقدان

توصیه های ضروری:

۱- شناسنامه سند هویت شماست، برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری کنید .

۲- شماره ملی خود را به خاطر بسپارید تادرموقع ضرورت دسترسی به سوابق هویتی شما آسانتر باشد.

۳- هرگونه تغییر و تحریف در شنــاسنامه یا سوء استفاده از آن جـرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد .

۴- بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اصمینان حاصل نمایید .

۵- صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .

۶- درج هرگونه مهر ، نشانه ، نوشتار در شناسنامه توسط هر یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی باستثناء سازمان ثبت احوال کشور دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات ممنوع و متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

ادامه مطلب / دانلود

css.php