نتايج جستجو مطالب برچسب : رفتار با خانواده شوهر

چگونگی رفتار با خانواده همسر

چگونگی رفتار با خانواده همسر

یکی از سخت ترین روابطی که ما برقرار می کنیم،رابطه با خانواده شوهر است.

هنگامی که ما ازدواج می کنیم، اغلب ما توجه نمی کنیم که با یک خانواده دیگر وصلت کرده ایم.

امکان دارد این خانواده رسم و رسوم، رفتارها، و عادتهایی خلاف ما داشته باشند.

زمانیکه این اختلاف نظرها یا اختلاف در زمینه رسم و رسوم و غیره وارد خانواده شما شد، کشمکش و دعوا آغاز میشود.

بنابراین چه قدر دعواقابل تحمل و قابل قبول است؟ این مسئله بستگی به افرادی دارد که وارد بحث میشوند.

قانون های کلی درباره شیوه رفتار با خانواده همسر

احترام گذاشتن به خانواده همسر

می گوییم آنها را باید مثل والدین خود بدانید، ولی حتی درصورتی که آنها والدین همسرتان هم نبودند به

ادامه مطلب / دانلود
css.php