نتايج جستجو مطالب برچسب : داستانک +18

داستان وحشتناک +18

داستان وحشتناک +۱۸

زوجی از «بریتیش کلمبیا» به طرف « سن دیگو» بهمراه سگ شان در حال سفر بودند.

زمانی که در« کالیفرنیا» توقف کردند، برای استراحت چادری برگزار کردند.

شبانگاه به خواب رفتند، ولی ساعت یک نیمه شب با نوایی از خواب بیدار شدند.

نجوایی مرموز که آنها را هراسناک کرده بود به گوش می رسید و به آنها میگفت: «و آنگاه که قدیسان ظاهر میشوند ».

بعد از چند وقتی این اواز تبدیل شد به این عبارت:« زمانیکه در این جا می خوابید به من بی حرمتی می کنید و زمانیکه به من بی حرمتی می کنید، به تفنگداران آمریکا بی حرمتی می کنید.»

بعد از چند وقتی این نوا آغاز به هجی کردن حروف کلمه ی «فرار» کرد و

ادامه مطلب / دانلود
css.php