نتايج جستجو مطالب برچسب : خلق مگس

مگس برای چه خلق شد؟

روزى منصور در محضر مبارک امام صادق علیه السّلام بود مگسى بر او نشست، منصور آن را پراند، بار بر وى نشست و منصور براى بار دوّم آن را پراند، مگس براى مرتبه سوّم بر او نشست،

وى به امام علیه السّلام عرض کرد: براى چه خداوند متعال مگس را آفریده است؟

حضرت فرمودند: براى این که به واسطه ‏اش ستمگران را خوار و ذلیل کند.

هشام بن سالم، از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السّلام نقل کرده که آن جناب فرمودند:

اگر مگس بر روى طعام مردم نمى‏ نشست تمام آنها مبتلا به جذام مى ‏شدند.

منبع: علل الشرائع / ترجمه ذهنى تهرانى، ج‏۲، ص: ۵۸۷

ادامه مطلب / دانلود
css.php