نتايج جستجو مطالب برچسب : خلاقیت عجیب

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت وقتی بی حوصله می شوند. زیاد پیش می آید در محل کار بی حوصله شده کاری هم برای انجام دادن نیابید. در این زمان چه کاری از دست کارمندان برمی آید؟ با تلفن همراه بازی کردن یا سر کشی به دنیای بی در پیکر اینترنت، کارمندان این اداره اما ترجیح دادند دست به بازی سر گرم کننده ای بزنند. در یکی از روزهای خسته کننده میان هفته که کاری برای انجام دادن وجود نداشت! همگی بی حوصله بودند. مایک ساید و بن رابینسون ایده ای روی میز گذاشتند. بیایید سری به آفریقا زده صورت هایمان را جای شخصیت های مستند های جالب بگذاریم! و چنین شد که عکس های خنده دار آنها در دنیای مجازی همانند توپ صدا کرد.

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

خلاقیت خنده دار کارمندان شرکت + تصاویر

ادامه مطلب / دانلود
css.php