نتايج جستجو مطالب برچسب : خرزهره

گیاهی که چیدن آن منجر به مرگ می شود!

گیاهی که چیدن آن منجر به مرگ می شود!

تمام قسمت های خرزهره اعم از گل، دانه، برگ و ساقه اش حاوی یک ماده سمی است که روی بافت قلب اثر می کند، اثرات شبیه به دارویی مثل دیگوکسین را دارد که روی قلب اثر می کند و می تواند باعث ایست قلبی و ایجاد ضربانات نامنظمی در قلب شود و در نهایت منجر به مرگ افراد می شود.

شاهین شادنیا در ارتباط با مسمومیت گیاه خرزهره افزود: مسمومیت گیاهی با گیاه خرزهره خیلی شایع اتفاق می افتد و زیاد هم دیده می شود به این خاطر که

ادامه مطلب / دانلود
css.php