نتايج جستجو مطالب برچسب : جیم شدن

معنی ضرب المثل خر برفت و خر برفت و خر برفت چیست؟

معنی ضرب المثل خر برفت و خر برفت و خر برفت چیست؟

این مثل را در مورد افرادی می گویند که از دیگران تقلید نابه جا و کورکورانه می کنند و خیر و صلاح خویش را در نظر نمی گیرند.

روزی بود؛ روزگاری بود؛ درویش پیر و شکسته ای بود معروف به درویش غریب دوره گرد که

ادامه مطلب / دانلود

معنی ضرب المثل چراغی که ایزد بر فروزد چیست؟

معنی ضرب المثل چراغی که ایزد بر فروزد چیست؟

این مثل در مقام غلبه حق بر باطل و در تعبیر از کسانیکه بر خلاف تاییدات خداوندی عمل کنند و خسران ببینند، استعمال می شود.

آورده اند که…

ابوسعید فضل الله بن ابی الخیر که اختصاراً‌ ابوسعید ابی الخیر نامیده می شد از اعاظم مشایخ صوفیه و محدثان معروف قرن پنجم هجری است. به گفته علامهٔ دهخدا در لغت نامه اش:در عیوب نفس دید و مخالف هوی کردن با قصی الغایه بود و در فقر و غنا و تحمل، شانی عظیم داشت و در لطف و سازگاری آیتی بود خاصه در فقر هر جا که سخن ابوسعید رود همه دلها را وقت خوش شود زیرا که

ادامه مطلب / دانلود

معنی ضرب المثل جیم شدن چیست؟

معنی ضرب المثل جیم شدن چیست؟

این اصطلاح را درباره کسانی به کار می برند که فرار کرده اند یا به علت انجام دادن جرم و گناهی، از انظار مخفی شده اند. در مورد ریشه این اصطلاح، اتفاق نظر وجود ندارد ولی یکی از روایت ها به زمان امام صادق(ع) برمی گردد که هارون الرشید خلیفه عباسی به روش های مختلفی دنبال این بود که همه دوست داران و

ادامه مطلب / دانلود
css.php