نتايج جستجو مطالب برچسب : جنایات آل سعود

تصاویر زیر حاصل خوش ذوقی هنرمندان گوشه و کنار دنیا از دلخراش ترین خبر این روزهای خبرنگاران رسانه های جهان است.

این یکی از هزاران اقدامی است کهبه خاطر آن اوباما  در سال ۲۰۰۹ جایزه ی صلح نوبل را کسب کرد.

این همان کاری است که آل سعود هرساله میلیاردها دلار از درآمد نفتی اش را صرف آن می کند.

این یکی از نمونه فعالیت های انسان دوستانه ی شیطان بزرگ است.

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

آرمیده بر لب ساحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب / دانلود
css.php