نتايج جستجو مطالب برچسب : جمله های اگر پسر ها نبودند

اگر پسر ها نبودند چی میشد ؟   شماره 2

اگه پسرا نبودند

.
اگه پسرا نبودند دخترا برای کی ارایش می کردند

.
اگه پسرا نبودند کی تو کلاس شاگرد نمونه می شد

.
اگه پسرا نبودند مامانا به کی افتخار می کردند

.
اگه پسرا نبودند دخترا تو دفتر خاطراتشون در مورد کی می نوشتند

.
اگه پسرا نبودند کی اشک دخترا را در می اورد

.
اگه پسرا نبودند دخترا برای کی اشپزی می کردند

.
اگه پسرا نبودند کی تو المپیک مقام می اورد

.
اگه پسرا نبودند دخترا تو دفتر کی منشی می شدند

.
اگه پسرا نبودند دخترا خودشون را باسه کی لوس می کردند

..
اگه پسرا نبودند دخترا باسه کی مانتوهای تنگ و کوتاه می پوشیدند

.
اگه پسرا نبودند کی دکتر و مهندس می شد

.
اگه پسرا نبودند کی دماغ دخترا را عمل می کرد

.
اگه پسرا نبودند کی باسه دخترا سریال می ساخت

.
اگه پسرا نبودند دخترا کی را تیغ می زدند

.
اگه پسرا نبودند شیطون از دخترا باسه گول زدن کی استفاده می کرد؟؟؟

ادامه مطلب / دانلود
css.php