نتايج جستجو مطالب برچسب : جملاتی زیبا از سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

تا زمانی که انسان زنده است، فهم این نکته برای او دشوار است که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانی است.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ کسانی است که کارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ کس نمی‌داند، شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت و زیانکار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او بهراسند. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

لازمه قضاوت، شکیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

در لذتی که آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

فردی که در امری بزرگ جان می سپارد، مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی کند. پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

با عاقل مشورت کن، چون فکر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مکن، زیرا که او تابع هوای نفس باشد. مشورت مکن با آن که محاط زمان است، بلکه مشورت کن با آن که محیط به زمان باشد.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

یک زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

زندگی کوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

داروی خشم، خاموشی است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

خدمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم پدیدار شود که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه ی آن است.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

انتقام، دلیل سبکی عقل و پستی روح است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

ازدواج کنید؛ به هر وسیله ای که می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنکه زنده باشی تا بخوری. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

آنگونه باش که می خواهی به نظر برسی.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند، و آن این که هیچ چیز نمی دانم.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید و چه نکنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار کشته شوم.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است. یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم. هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند؛ یعنی علمی که در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

پیش تمام دشمنان به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

ابله ترین دوستان ما خطرناکترین دشمنان هستند. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست. بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری کنید.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

من جز یک چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم.سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

جملات فوق العداه زیبا و خواندنی از سقراط

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یک جا جمع کنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شکایت می بندند.سقراط

ادامه مطلب / دانلود
css.php