نتايج جستجو مطالب برچسب : ثواب سوره ماعون

آشنایی با سوره‌ ماعون

آشنایی با سوره‌ ماعون

ماعون به هر چیزی می گویند که نیاز دیگری را برآورد. ماعون به هر چیزی گفته می شود که در برآوردن نیازی از دیگران در زندگی، مؤثر است؛ مانند قرضی که به فرد محتاج و گرفتار داده می شود، یا مانند زکات و هدیه و نیز امانت دادن وسایل خانه به فرد نیازمند.

گفته شده است که نصف سوره ماعون مکی و نصف آن مدنی است.

آیات 1 تا 3 در رابطه با ویژگی های کفار، یعنی کسانی که دین را تکذیب می کنند و

ادامه مطلب / دانلود
css.php