نتايج جستجو مطالب برچسب : ثواب سوره‌ عبس

آشنایی با سوره‌ عبس

آشنایی با سوره‌ عبس

آغاز سوره چنین است: چهره در هم کشید و روی گردانید، که آن مرد نابینا پیش او آمد. تو چه می دانی! شاید او در پی پاک شدن باشد، و یا پند و اندرز سودش دهد. اما آن کس که خود را بی نیاز می پندارد تو بدو می پردازی، با آنکه اگر پاک نگردد (نخواهد خود را پاک کند) بر تو (مسئولیتی) نیست. و اما آن کسی که شتابان پیش تو آمد در حالی که (از خدا) می ترسید، تو از او گردانده، به دیگران می پردازی. زنهار (چنین مکن) این پندی است تا هر که خواهد از آن پند گیرد.

داستان چنین است که سران قریش و مکه، که بیشتر عرب را پشت سر خود داشتند، برای حفظ عقاید و

ادامه مطلب / دانلود
css.php