نتايج جستجو مطالب برچسب : ثواب سوره‌ اعلی

آشنایی با سوره‌ اعلی

آشنایی با سوره‌ اعلی

اعلی یعنی برتر و والاتر و این سوره مکی است. اعلی یعنی برتر و والاتر، چیره و غالب بر هر چیز.

خدای متعال در آیه نخست این سوره به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین دستور می دهد:

اسم پروردگار والای خود را به پاکی بستای (و از هر عیب و نقص منزه بدان. مفسرین، این آیه را چنین معنا کرده اند: اموری که

ادامه مطلب / دانلود
css.php