نتايج جستجو مطالب برچسب : تزیین پلو

با زعفران آب کرده کمی پلوی زعفرانی تهیه می‌ کنیم . روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده ، آن را روی پلوی سفید قرار می‌ دهیم و دور آن پلوی زعفرانی می‌ ریزیم تا تزیین کامل شود .

تزئین پلو

 با زعفران آب کرده کمی پلوی زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلوی بنفش رنگ تهیه می‌ کنیم ، با استفاده از یک لیوان ، روی پلوی سفید را تزیین می‌ کنیم .

تزئین پلو

تزیین پلو

تزئین پلو

با زعفران آب کرده کمی پلوی زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلوی بنفش رنگ تهیه می‌ کنیم . روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده ، آن را روی پلوی سفید قرار می‌ دهیم و دور آن پلوی زعفرانی می‌ ریزیم تا تزیین کامل شود.

 تزئین پلو

تزیین با پلوی زعفرانی :

تزئین پلو

تزیین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است :

تزئین پلو

تزیین با پلوی زعفرانی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب :

تزئین پلو

تزیین پلو

تزئین پلو

ادامه مطلب / دانلود

css.php