نتايج جستجو مطالب برچسب : باب هشتم، آداب 91

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 91: راه سعادت آدمی

انسان های سعادتمند همواره در زندگی خود از سرنوشت و آموزه های گذشتگان پند و عبرت می گیرند و همچنین آیندگان از سرنوشت اینان در زندگی خود سرمشق می گیرند.

دزدها دست از کار زشت خود بر نمی دارند تا اینکه سرانجام دیگران به زور دستشان را از کار زشت کوتاه می کنند.

نرَوَد مرغ سوی دانه فراز

چون دگر مرغ بینَد اندر بند

پند گیر از مصائبِ دگران (1)

تا نگیرند دیگران به تو پند

1- مصائب: مصیبت ها

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

ادامه مطلب / دانلود
css.php