نتايج جستجو مطالب برچسب : اموزش روبان دوزی

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
آموزش بنفشه روی سبد تزئینی و چند نمونه بنفشه روبان دوزی شده .

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
روبان زرد رو روی قسمت طولش تا بزنین اینجوری یه مربع با طول و عرض مساوی به دست میاد مربع رو روی قطرش تا بزنین تا بشه یه مثلث!

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
سه گوشه مثلث رو بهم برسونین و جمع کنین.

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
با چسب حرارتی این قسمت را بچسبونین .

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
از روبان بنفش و مشکی هم همین تکه رو بسازین فقط مثلث مشکی کوچکتر و روی مثلث بنفش قرار می گیره .

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
به این شکل!

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
اینم پرچم بنفشه ست!

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
پرچم رو وسط گل بچسبونین.

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی
با سه گلبرگ بنفش و دو گلبرگ زرد بنفشه رو بسازین!

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی

آموزش دوخت گل بنفشه روبان دوزی

ادامه مطلب / دانلود
css.php