نتايج جستجو مطالب برچسب : امضای چک با تاریخ

چکی را که در امضای آن تاریخ داشت نگیرید

چکی را که در امضای آن تاریخ داشت نگیرید

دارنده چک باید توجه داشته باشد چکی که دریافت می کند همواره دارای یک تاریخ باشد. بعضاً دیده می شود صادر کننده در امضای خود تاریخ درج می کند و می گوید که تاریخ جزء امضای من است، اما دارنده باید بداند که چنین چکی را قبول نکند زیرا چکی که دارای دو تاریخ باشد نشانگر این امر است که پرداخت چک وعده دار می باشد که در اینصورت امکان تعقیب کیفری چک وجود نخواهد داشت، مگر اینکه تاریخ درج شده در امضا با تاریخ سررسید چک یکی باشد.

ادامه مطلب / دانلود
css.php