نتايج جستجو مطالب برچسب : الگوی غلط در زندگی

الگوهای غلط در زندگی مشترک

الگوهای غلط در زندگی مشترک

کسی می‌تواند لباس زیبا و فاخری را به بهترین شکل ممکن بدوزد که ابتدا الگوی آن را به خوبی کشیده باشد. لباسی که دارای الگویی پر از اشتباه است یا سرسری و بی‌توجه ترسیم شده معلوم است که یا به تن گشاد می‌شود یا تنگ. پس آنچه در ابتدا مهم است داشتن الگویی مناسب است که تمام مسائل مربوط را رعایت کرده باشد.

زندگی مشترک هم همین است. تا وقتی از الگوهای غلط در زندگی_مشترک خود استفاده کنیم روی خوشی، آرامش و سعادت را نخواهیم دید. پس لازم است ابتدا بدانیم این الگوهای غلط کدام موارد هستند. اصلا شاید ما ناخواسته از این الگوها استفاده می‌کنیم:

الگوی انتقادی

برای ما خیلی راحت است انتقاد کنیم. راحت و با هیچ پیش نیازی همسرمان را با انواع ادبیات‌ منفی و

ادامه مطلب / دانلود
css.php