نتايج جستجو مطالب برچسب : ارکان نماز چیست؟

واجبات و ارکان نماز

واجبات نماز یازده چیز است:

اول: نیت، دوم: قیام یعنی ایستادن، سوم: تکبیره الاحرام یعنی گفتن الله اکبر در اول نماز، چهارم: رکوع، پنجم: سجود، ششم: قرائت، هفتم: ذکر، هشتم: تشهد، نهم: سلام، دهم: ترتیب، یازدهم: موالات یعنی پی در پی بودن اجزاء نماز.

بعضی از واجبات نماز رکن است، یعنی اگر انسان آنها را به جا نیاورد، (یا در نماز اضافه کند) عمدا باشد یا اشتباها، نماز باطل می‌شود.

و بعضی دیگر رکن نیست، یعنی اگر عمدا کم یا زیاد شود، نماز باطل می‌شود و چنانچه اشتباها کم یا زیاد گردد نماز باطل نمی‌شود.

رکن نماز پنج چیز است: اول: نیت، دوم: تکبیره الاحرام، سوم: قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام و قیام متصل به رکوع، یعنی ایستادن پیش از رکوع، چهارم: رکوع، پنجم: دو سجده.

منبع: توضیح المسائل مراجع،ج۱،ص۵۳۱.

ادامه مطلب / دانلود
css.php