نتايج جستجو مطالب برچسب : احکام روزه گرفتن مسافر

نکاتی برای روزه گرفتن مسافر

نکاتی برای روزه گرفتن مسافر

روزه در سفر حرام است ولی در مواردی مسافر باید روزه بگیرد. نظرات فقهی مراجع عظام تقلید درخصوص مواردی که مسافر باید روزه بگیرد را منتشر می کند.

مسافری که تصمیم دارد ده روز یا بیشتر در مکانی بماند.

مسافری که تصمیم ندارد هشت فرسخ برود ؛ البته چنانچه چهار فرسخ می رود و

ادامه مطلب / دانلود
css.php