نتايج جستجو مطالب برچسب : احکام بانوان

بانوان بخوانند
سئوال: لطفاً علائم خون استحاضه را بیان نمایید؟

جواب: خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می‌آید و غلیظ هم نیست. ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م392)

سئوال: استحاضه چند قسم است و علامت مشخصه هر قسم را بیان کنید؟

جواب: استحاضه سه قسم است: الف) قلیله ـ ب) متوسطه ـ ج) کثیره. استحاضه قلیله آن است که خون، در پنبه‌ای را که زن داخل فرج می‌نماید نفوذ نکند و از طرف دیگر ظاهر نشود. استحاضه متوسطه آن است که خون در پنبه فرود رود و از طرف دیگر ظاهر شود ولی به دستمالی که معمولاً زنها برای جلوگیری از خون می‌بندند، ‌جاری نشود. استحاضه کثیره آن است که خون از پنبه به دستمال جاری شود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م393 )

سئوال: اگر زنی دچار استحاضه قلیله شد برای نماز خواندن و طهارت چه باید انجام دهد؟

جواب: در استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد و ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده، آب بکشد و بنا بر احتیاط واجب پنبه (یا پوشک) را عوض کند.

(ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م 394)

سئوال: اگر زنی پیش از نماز یا در بین نماز دچار استحاضه متوسطه شود برای ادای نماز و اجب چه حکمی بر گردن او می‌باشد؟ (نظر حضرت امام)

جواب: اگر پیش از نماز یا در بین نماز خون استحاضه متوسطه ببیند باید برای آن نماز غسل کند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م395)

سئوال: اگر زنی دچار استحاضه کثیره شود برای نماز خواندن چه عملی را باید انجام دهد؟ (نظر حضرت امام)

جواب: باید برای آن نماز غسل کند و علاوه بر آن باید برای هر نماز دستمال را عوض کند، یا آب بکشد و یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشاء به جا آورد، ‌و بین دو نماز فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر یا عشاء دوباره غسل کند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م396)

سئوال: استحاضه کثیره و متوسطه که باید وضو بگیرد و غسل کند به جهت نماز خواندن، کدام از این وضو و غسل را باید اول انجام دهد؟ (نظر حضرت امام)

جواب: مستحاضه‌ی متوسطه و کثیره که باید وضو بگیرد و غسل کند هر کدام را اول به جا آورد صحیح است، ولی بهتر آن است که اول وضو بگیرد سپس غسل را انجام دهد و نماز بخواند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م398)

سئوال: آیا مستحاضه‌ی کثیره و متوسطه می‌تواند پیش از داخل شدن وقت غسل کند؟ (نظر حضرت امام)

جواب: خیر ـ در فرض مذکور غسل باطل است و حتماً باید وقت داخل شده باشد و بعد غسل کند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م401)

سئوال: خانمی که بعد از هفت روز دیدن خون حیض، به مدت 3 الی 5 روز بعد نیز با ترشحاتی صورتی رنگ مواجه می‌شود، آیا در این مدت می‌تواند نماز بخواند یا خیر؟ (نظر حضرت امام)

جواب: اگر روزهایی که ترشحات هست به ضمیمه‌ی ایام عادت از ده روز تجاوز می‌کند، ترشحات حکم استحاضه را دارد و در این صورت باید به وظیفه مستحاضه عمل کنید و نمازها را بخوانید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س162)

ادامه مطلب / دانلود
css.php