نتايج جستجو مطالب برچسب : اجتماع پرندگان

پرندگان موجوداتی خون گرم هستند، به این معنی که آنها درجه حرارت بدن خود را مستقل از دمای محیط نگه می دارند. با این حال زمانی که هوا سرد می شود پرندگان کوچک تر برای حفظ دمای بدن خود از دیگر همنوعان خود کمک می گیرند. گونه دم چتری پرندگان نیوزیلند برای گرم نگه داشتن بدن خود درکنار بکدیگر در ردیف های به شکل زیر قرار می گیرند. این پرندگان، نابالغ ها را اغلب در مرکز قرار می هند و بالغ ترها در لبه ها قرار می گیرند و با فشار آوردن به یکدیگر گرمای مورد نیاز خود را تامین می کنند. همچنین پرندگان برای گرم نگه داشتن خود در زمستان غذای بیشتری می خورند تا به این طریق گرمای بدن خود را تامین کنند.

۱- چلچله در کولاک بهاری

روش پرندگان برای فرار از سرما

۲- این یک کرم هزارپا نیست.

روش پرندگان برای فرار از سرما

۳- پرندگان در طول کولاک

روش پرندگان برای فرار از سرما

۴- یک دسته بچه جغد

روش پرندگان برای فرار از سرما

۵- ازدحام چلچله ها بر روی درخت

روش پرندگان برای فرار از سرما

۶- ازدحام گروهی از نوک بلند های نرم نوک برای درامان بودن از سرمای صبح

روش پرندگان برای فرار از سرما

۷- چرت زدن جوجه های مینای زرد

روش پرندگان برای فرار از سرما

۸- نوازش پرندگان

روش پرندگان برای فرار از سرما

۹- چلچله ها در برف و طوفان

روش پرندگان برای فرار از سرما

۱۰- جوجه پری گنجشک های نشسته بر روی درخت به همراه پدر خسته خود

روش پرندگان برای فرار از سرما

۱۱- یک خانواده 

روش پرندگان برای فرار از سرما

۱۲- گرم نگه داشتن

روش پرندگان برای فرار از سرما

۱۳- ۴ پرنده خوابیده درکنار یکدیگر بر روی شاخه

روش پرندگان برای فرار از سرما

۱۴- یک خانواده فنچ

روش پرندگان برای فرار از سرما

۱۵- جغدها در یک صبح سرد

روش پرندگان برای فرار از سرما

 

۱۶- یک خانواده کوچک

روش پرندگان برای فرار از سرما

ادامه مطلب / دانلود
css.php