نتايج جستجو مطالب برچسب : ابوذر غفارى

ابوذر غفارى روزى به حضور رسول خدا(ص) آمد، جبرئیل به صورت دحیه کلبى، در محضر پیامبر(ص) بود، و با آن حضرت، خلوت کرده بود، وقتى که ابوذر آن دو را دید، باز گشت، و گفتگوى آنها را قطع ننمود، جبرئیل به پیامبر(ص) گفت: اى محمد! این ابوذر بود، که از اینجا عبور کرد و بر ما سلام نکرد، اگر بر ما سلام مى کرد، جواب سلام او را مى دادیم ، اى محمد! این اباذر دعائى را مى خواند که نزد اهل آسمان ، معروف مى باشد، آنگاه که من به آسمان رفتم آن دعا را از او بپرس.

دعاى معروف در آسمان ها

هنگامى که جبرئیل به آسمان رفت، ابوذر به حضور پیامبر(ص) آمد، پیامبر(ص) به او فرمود: اى ابوذر! چرا آن هنگام که از کنار ما عبور کردى ، نزد ما نیامدى و سلام نکردى؟.

ابوذر: گمان کردم که دحیه کلبى نزد شما براى امور شخصى با شما خلوت نموده است، از این رو نزد شما نیامدم.

پیامبر: او جبرئیل بود و گفت: اگر ابوذر بر ما سلام مى کرد، جواب سلام او را مى دادیم.

وقتى که ابوذر دریافت که او جبرئیل بود، بسیار متاءثر و پریشان گردید و افسوس خورد که چرا از توفیق سلام کردن بر جبرئیل محروم شده است، آنگاه رسول خدا(ص) به او فرمود:

آن دعائى که مى خوانى چیست؟ که جبرئیل به من خبر داد که دعاى ابوذر در آسمانها نزد اهل آسمان، معروف است.

ابوذر گفت : آرى اى رسول خدا، من این دعا را مى خوانم:

اللهم انى اسلک الامن و الایمان بک، والتصدیق بنبیک، والعافیه من جمیع البلاء، والشکر على العافیه والغنى عن شرار الناس

خدایا! در درگاهت درخواست دارم: امنیت و ایمان به تو را، و تصدیق نمودن به پیامبرت، و عافیت از همه بلاها و شکرگزارى در برابر عافیت، و بى نیازى از مخلوقات را.

پی نوشت : 70  – بحار / حدیث 25، ص 587 – ج 2/ باب دعوات موجزات

ادامه مطلب / دانلود
css.php