نتايج جستجو مطالب برچسب : آیا میدانستید جدید

آیا میدانستید...؟

آیا می دانستید اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد

آیا می دانستید فلاند بهترین آب آشامیدنی و هندوستان بدترین آب آشامیدنی را در دنیا داراست

آیا می دانستید مار ناشنواست و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین می گیرد احساس می کند

آیا می دانستید کشور شیلی خشک ترین آب و هواى دنیا را دارد

آیا می دانستید روى هم رفته روزانه 75 میلیون بشکه نفت در جهان تولید می شود

آیا می دانستید از هر 8500 نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست

آیا می دانستید تقریبا 1 میلیارد از 6 میلیارد جمعیت جهان دیدشان ضعیف است و احتیاج به عینک دارند

آیا می دانستید انسان در طول عمرش بین 30 تا 40 هزار لیتر ادرار می کند

آیا می دانستید کشور ژاپن بیش از 125 میلیون نفر جمعیت دارد

آیا می دانستید بازى شطرنج یک بازى قدیمی که درسال 500 میلادى در کشور هند ساخته شده است

آیا می دانستید بلندترین موی سر دنیا 6 متر است

آیا می دانستید ماه در هر سال 4 سانتی متر از زمین دور می شود

آیا می دانستید یک انسان می تواند حداکثر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت بدود

آیا می دانستید یک نوع عنکبوت می تواند 300 برابر وزن خودش را بلند کند

آیا می دانستید چشم انسان همانند یک دوربین 135 مگاپیکسلی است

ادامه مطلب / دانلود
css.php