نتايج جستجو مطالب برچسب : آموزش شنیون مو 92

این مدل برای افرادی است که می‌خواهند به مجلس بروند ولی وقت اندکی را دارا هستند.

 

آموزش بستن مو در منزل   تصویری

مرحله ی اول: مــــــوهای خود را با کش تـــــقریبا رو به پــــــایین ببندید و با انگشت اشــاره و شصت خـود مانند

عکس از وسط مو رد کنید تا به دو صورت مساوی تقسیم شود.

مرحله ی دوم: مـــــوهایی را که با کش بســـــته اید با همیـن دو انگشـــــت از بالا مــوهای پـــایین را گرفته و در

وسط مو‌های خود رد کنید.

مرحله ی سوم: حالا موهایی مانند شکل دارید که بهم دیگر گره خورده است حال به بقیه ی آمـوزش می‌پــردازیم.

مرحله ی چهارم: مــــوهایی را که درون کش رفتـــه و به صورت عکس بـــالا در آمده دوباره بگیرید و جمع کنید.

مرحله ی پنجم: پایین مو را شـــانه کنید تا مرتـب باشد و جمعش کنید مانــند عکس بالا که به شـکل گرد در بیـــاید.

مرحله ی ششم: موها را جمع کرده اید حال با سنجاق وصل کنید و گل سر را وسط مو قرار دهید.شنیون شما آمده است.

 

 

ادامه مطلب / دانلود
css.php