نتايج جستجو مطالب برچسب : آثار دوستی های قبل ازدواج

آثار دوستی های قبل ازدواج

آثار دوستی های قبل ازدواج

اگر ازدواج را یک پازل در نظر بگیرید و قطعات آن را پیش نیازهای ازدواج فرض کنید یکی از این قطعات، میل و اشتیاق و رغبت برای رسیدن دختر و پسر به یکدیگر است و اگر این گزینه نباشد ماجرای زندگی_مشترک پیش نخواهد رفت. حتی اگر دیگر قطعات این پازل همه سر جای خود قرار گرفته باشند یعنی کار مناسب، وضعیت اقتصادی خوب و

ادامه مطلب / دانلود
css.php