نتايج جستجو مطالب برچسب : پیامک معلم

اس ام اس روز معلم ۱۳۹۵

اس ام اس روز معلم ۱۳۹۵

یک پدر بخشنده آب و گل است

یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین

آنکه دین آموزد و علم یقین

روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد.

اس ام اس روز معلم ۱۳۹۵

اس ام اس تبریک روز معلم ۱۳۹۵

از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

اس ام اس روز معلم ۱۳۹۵

اس ام اس تبریک روز معلم ۱۳۹۵

اگر داری تو عقل و

ادامه مطلب / دانلود
css.php