فونت جو

نتايج جستجو مطالب برچسب : معنی ضرب المثل بادنجان دور قاب چین

معنی ضرب المثل بادنجان دور قاب چین

معنی ضرب المثل بادنجان دور قاب چین

آن­چه که مخصوصا در آشپزان سرخه حصار در زمان ناصرالدین شاه قابل توجه بود و برای شناخت متملقان و چاپلوسان ریاکار که در هر عصر و زمان به شکل و هیاتی خود نمایی میکنند آموزندگی داشت،موضوع سبزی پاک کردن و بادنجان دور قاپ چیدن از طرف وزرا و امرا و رجال قوم بود که با این عمل و رفتار خویش جلافت و

ادامه مطلب / دانلود
css.php