نتايج جستجو مطالب برچسب : مثل برای خوردن سپهسالار

معنی ضرب المثل برای خوردن سپهسالار، برای دعوا بنه پا

ضرب المثل برای خوردن سپهسالار، برای دعوا بنه پا

این مثل در مورد کسی گفته می شود که همیشه شانه از زیر هر نوع کار و مسئولیتی خالی کند و در عوض پر توقع و ناراضی باشد و منافعش را بیش از دیگران در نظر بگیرد.

می گویند دو برادر بودند که همیشه و همه اوقات حتی در سفر هم با هم بودند. چون در قدیم دزد سر گردنه زیاد بود، در سفرها عده ای جلو می رفتند و

ادامه مطلب / دانلود
css.php