نتايج جستجو مطالب برچسب : فکند آن تن شاهزاده به خاک

داستان های شاهنامه، داستان اول: پادشاهی کیومرث

داستان های شاهنامه، داستان اول: پادشاهی کیومرث

بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیهان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر

پادشاهی کیومرث:

داستان شاهنامه با پادشاهی کیومرث آغاز می شود که در حدود سی سال پادشاهی کرد. او پادشاه خوبی بود و همه دد و دام و

ادامه مطلب / دانلود
css.php