نتايج جستجو مطالب برچسب : فلش

قیمت انواع فلش مموری چهارشنبه 2 مرداد 1392

قیمت انواع فلش مموری به شرح زیر می باشد:


نام

قیمت ( تومان)

ADATA C008 – 4GB

20,500

Axpro AXP5817 – 4GB

21,500

Axpro AXP5114 – 4GB

21,500

Silicon Power Ultima II i-Series – 4GB

21,500

Silicon Power Ultima U03 – 4GB

21,500

Silicon Power Touch 835 – 4GB

22,000

Axpro AXP5719 – 4GB

22,000

Axpro AXP5209 – 4GB

22,000

Axpro AXP5719 – 8GB

22,000

ADATA C906 – 4GB

22,000

Axpro AXP5209 – 8GB

22,000

ADATA S101 – 4GB

22,500

Adata C906 – 8GB

23,000

Axpro AXP5116 – 4GB

23,000

Silicon Power Touch T01 – 4GB

23,500

Silicon Power Touch T02 – 4GB

23,500

Silicon Power Touch 830 4GB

23,500

Silicon Power Touch 836 – 4GB

23,500

Silicon Power Touch 810 – 4GB

24,000

ADATA C008 – 8GB

24,000

ADATA UD310 – 8GB

24,000

Silicon Power LuxMini 720 – 4GB

24,500

Silicon Power Ultima II i-Series – 8GB

24,500

Axpro AXP5122 – 8GB

25,000

ADATA UV100 – 4GB

25,000

Axpro AXP5114 – 8GB

25,000

Axpro AXP5817 – 8GB

25,000

Silicon Power Touch T02 – 8GB

26,000

Axpro AXP5814 – 4GB

26,000

Silicon Power Touch 836 – 8GB

26,000

Adata DashDrive Choice UC510 – 8GB

26,000

Silicon Power Touch 830 8GB

26,300

Silicon Power Touch T01 – 8GB

26,500

Silicon Power Touch 810 – 8GB

27,000

Adata UV120 – 8GB

27,000

Axpro AXP5814 – 8GB

27,500

Silicon Power Firma F80 – 8GB

27,500

Silicon Power Touch 835 – 8GB

27,500

Silicon Power Touch T825 – 8GB

27,500

Silicon Power LuxMini 720 – 8GB

27,600

Axpro AXP5133 – 8GB

28,000

Axpro AXP5116 – 8GB

28,000

ADATA UV100 – 8GB

29,000

ADATA C103 – 8GB

33,000

Silicon Power Blaze B20 – 8GB

34,500

Silicon Power Marvel M01 – 8GB

34,500

HP v220w – 8GB

35,000

HP v210w – 8GB

35,000

Silicon Power Blaze B10 – 8GB

35,500

ADATA C906 – 16GB

37,000

Transcend JetFlash v70 – 8GB

39,000

Adata DashDrive Choice UC500 – 8GB

39,500

ADATA S107 – 8GB

40,000

Axpro AXP5114 – 16GB

40,000

ADATA C008 – 16GB

40,500

Axpro AXP5209 – 16GB

41,000

Silicon Power Touch T01 – 16GB

41,000

Axpro AXP5719 – 16GB

41,500

Silicon Power Touch T02 – 16GB

41,500

Axpro AXP5817 – 16GB

41,500

Silicon Power Ultima II i-Series – 16GB

41,500

Silicon Power Touch 836 – 16GB

41,500

Silicon Power Touch 830 16GB

41,800

ADATA UV100 – 16GB

42,000

Axpro AXP5122 – 16GB

42,000

Silicon Power Touch 810 – 16GB

42,500

ADATA UD310 – 16GB

43,000

Axpro AXP5116 – 16GB

43,000

Axpro AXP5133 – 16GB

43,500

Silicon Power Touch T825 – 16GB

44,000

Silicon Power Touch 835 – 16GB

44,500

Silicon Power LuxMini 720 – 16GB

45,500

Silicon Power Firma F80 – 16GB

45,500

Adata S102 Pro – 8GB

48,000

Silicon Power Marvel M01 – 16GB

48,500

HP v210w – 16GB

49,000

HP v270b – 16GB

49,000

HP v245o – 16GB

49,000

HP v175w – 16GB

49,000

HP v220w – 16GB

49,000

Transcend JetFlash v85 – 8GB

49,000

Transcend JetFlash 600 – 8GB

49,000

Transcend JetFlash 300 – 16GB

49,000

Silicon Power Blaze B20 – 16GB

49,500

Silicon Power Blaze B10 – 16GB

50,500

Transcend JetFlash v70 – 16GB

57,000

Adata DashDrive Choice UC500 – 16GB

62,000

Transcend JetFlash 600 – 16GB

69,000

Silicon Power Touch 830 – 32GB

73,000

Silicon Power Touch 835 – 32GB

73,500

Adata C903 – 32GB

76,000

Silicon Power LuxMini 720 – 32GB

77,500

Silicon Power Touch T825 – 32GB

78,500

ADATA C008 – 32GB

81,000

ADATA UD310 – 32GB

82,000

Silicon Power Marvel M01 – 32GB

83,500

Silicon Power Blaze B20 – 32GB

84,000

Silicon Power Blaze B10 – 32GB

84,500

Transcend JetFlash 300 – 32GB

87,000

ADATA S107 – 32GB

100,000

Transcend JetFlash 600 – 32GB

120,000

ادامه مطلب / دانلود
css.php