فونت جو

نتايج جستجو مطالب برچسب : عوامل طلاق

عوامل ایجاد طلاق از نظر قرآن

عوامل ایجاد طلاق از نظر قرآن

این عوامل بسیار زیاد است که امور زیر از مهمترین آنها است:

الف: توقعات نامحدود زن یا مرد یکى از مهمترین عوامل جدایى است، و اگر هر کدام دامنه توقع خویش را محدود سازند، و از عالم رؤیا و پندار بیرون آیند، و طرف مقابل خود را به خوبى درک کنند، و در حدودى که ممکن است توقع داشته باشند، جلوى بسیارى از طلاقها گرفته خواهد شد.

ب: حاکم شدن روح تجمل پرستى و اسراف و تبذیر بر خانواده ها عامل مهم دیگرى است که

ادامه مطلب / دانلود
css.php