نتايج جستجو مطالب برچسب : شستش خبردار شد

معنی ضرب المثل شستش خبردار شد

معنی ضرب المثل شستش خبردار شد

شستش خبردار شد کنایه از این است که فرد موضوعی را پیش بینی کرد یا از آن اطلاع یافت اما ریشه آن: قلابی را که ماهی گیران با آن ماهی می گیرند شست می گویند. به کاربردن واژه شست درباره قلاب ماهی گیری احتمالاً به این دلیل است که شست یعنی انگشت ماهی گیر در داخل یک سر قلاب ماهی گیری قرار می گیرد. به همین مناسبت زه گیر کمان را نیز شست می گویند. هنگامی که قلاب ماهی گیری در دریا یا رودخانه در حلقوم ماهی فرو رفت ماهی به تکاپو می افتد تا شاید خلاصی پیدا کند؛ در این موقع ماهی گیر قبل از هر چیزی «شستش خبردار می شود» و می فهمد که ماهی در دام افتاده است.

ادامه مطلب / دانلود
css.php