نتايج جستجو مطالب برچسب : زخم های عمیق عاطفی

زخم های عاطفی، زخم بر عواطف ماست که در جریان روابط ما ایجاد می شود. هر جا که دو یا چند نفر، نزدیک هم قرار می گیرند، امکان زخم خوردن وز خم زدن هم هست. شاید ما نتوانیم از زخم خوردن اجتناب کنیم اما قطعا می توانیم راه روبرو شدن با زخم و شفا یافتن و از نو پیش رفتن در زندگی مان را یاد بگیریم.

شفای زخم های عمیق عاطفی

نامزدی تان تازه بهم خورده و احساس می کنید دنیا به آخر رسیده است. برای شما، هیچ چیز درد آورتر از این نیست که زندگی را بدون حضور او و وابستگی به نامزدی که به تازگی به زندگی شما راه پیدا کرده بود اما حضورش از همه عمیق تر بود، تصور کنید. اما باید بپذیرید که واقعیت چیزی است که الان می بینید. پایان رابطه تان را باور کنید و خودتان را برای ادامه زندگی آماده سازید. شما هنوز شانس ازدواج و روابط عاطفی عمیق را دارید و باید از جوانی تان به بهترین شکل بهره ببرید.

زخم های عاطفی عامل اصلی ضعف عزت نفس هستند. هر چه این زخم ها عمیق تر باشند، ضعف ها نیز شدیدتر است. افراد زخم خورده اغل مایلند به احساسات خود عمیقا آسیب برسانند و به همین علت، تمام زندگی خود را در انتظار معجزه ای برای درمان می گذارند.

انکار نکنید

با دردتان رو به رو شوید. بپذیرید که شکست خورده اید و شکست خوردن ناراحتی دارد. اجازه دهید ناراحت باشید، گریه کنید، خاطراتتان را مرور کنید و به تدریج از این مرحله بگذرید. «انکار کردن و ناچیز شماری»، رفتار آسیب زننده است که باعث می شود روند درمان زخم عاطفی شما طولانی شود. این دو روش علاوه بر پایین آوردن عزت نفس، ایجاد تعارض و «نامعتبر ساختن واقعیت، احساسات و تجارب»، در واقع می توانند دریافت ها و تجربه عاطفی شما را زیر سوال ببرند و بی اعتبار سازند. با انکار کردن ضربه ای که خورده اید هیچ وقت نمی توانید واقع بینانه به گذشته نگاه کنید و ایرادهای رابطه تان را پیدا و برطرف کنید.

سوءاستفاده عاطفی

نگذارید مورد سوءاستفاده عاطفی قرار گیرید. سوءاستفاده عاطفی ماهیتی عاطفی و هیجانی دارد نه جسمی. بعضی ها بعد از مشاهده شکست شما در نامزدی تان شروع به زخم زبان می کنند. شما را سرزنش کرده یا حرف هایی بارتان می کنند که تحمل آنها برایتان دشوار است. سرزنش و ترشرویی دیدن باعث می شود اعتماد به نفس تان را از دست بدهید و نتوانید به درستی به با مشکل تان مواجه شوید. فرد سوءاستفاده شونده، هویت و ارزش شخصی خود را از دست می دهد. سوءاستفاده عاطفی زخم هایی ایجاد می کند که عمیق تر و مزمن تر از جراحت های بدنی است.

سوءاستفاده عاطفی اشکال مختلفی دار. مثل پرخاشگری ناچیزشماری

– پرخاشگری: شامل بدزبانی، متهم سازی، تهدید است. گاهی این سوءاستفاده عاطفی به صورت غیرمستقیم است، مثلا به صورت یاری کردن، انتقاد، نصیحت، موشکافی و پرسش های یک شخص دیگر، می تواند تلاش های صادقانه برای کمک تلقی شود، ولی در برخی موارد، این رفتارها تلاشی در جهت تحقیر و کنترل یا خوارسازی است، نه کمک؛ مثلا سوءاستفاده کننده وقتی می گوید «من بهت گفته بودم انتخابت اشتباهه» یا «تو خامی و هنوز این چیزها رو نمی فهمی» در لحن او قضاوت پنهان یا خشونت پنهانی است که برای آن موقعیت نامناسب است.

– ناچیزشماری: ناچیزشماری افراطی، شکل دیگری از انکار است. در این شیوه سوءاستفاده کننده حادثه ای را که اتفاق افتاده، انکار نمی کند ولی واکنش عاطفی شخص سوءاستفاده شونده را در قبال آن حادثه زیر سوال می برد. مانند اینکه «تو بیش از حد حساسی» و «تو خیلی اغراق می کنی» و… همگی بیانگر این نکته هست که عواطف و احساسات سوء استفاده شونده به نوعی معیوب است و نباید به او اعتماد کرد.

ادامه مطلب / دانلود
css.php