نتايج جستجو مطالب برچسب : داستانک گروه 99

داستانک: آیا شما عضو گروه 99 هستید؟

داستانک: آیا شما عضو گروه 99 هستید؟

پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می‌کرد باز هم از زندگی خود راضی نبود و علت را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می‌زد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می‌کرد، صدای ترانه‌ای را شنید. به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می‌شد.

پادشاه بسیار تعجب کرد و

ادامه مطلب / دانلود
css.php