نتايج جستجو مطالب برچسب : داستانک بهلول

داستانک بهلول و شیخ جنید بغدادی

داستانک بهلول و شیخ جنید بغدادی

آورده اند که شیخ جنید بغدادی به عزم سیر از بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او. شیخ احوال بهلول را پرسید. گفتند: «او مردی دیوانه است!»

گفت: «او را طلب کنید که مرا با او کار است. پس تفحص کردند و او را در صحرایی یافتند.»

شیخ پیش او رفت و

ادامه مطلب / دانلود
css.php