پنجشنبه , 25 آوریل 2019
خانه / بایگانی برچسب: حکایت های گلستان سعدی

بایگانی برچسب: حکایت های گلستان سعدی

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 107

به یاری خداوند عزیز و توفیق او نگارش گلستان به پایان رسید. لازم به توضیح است که در نگارش این کتاب همانطور که رسم نویسندگان است از اشعار هیچ یک از گذشتگان هیچ رونوشتی صورت نگرفت. کهن‌خرقه‌ی خویش پیراستن به از جامه‌ی عاریت خواستن (1) شیوه و نگارش سعدی در ادبیات شادی بخش و مفرح است و تنگ نظران همیشه …

ادامه مطلب

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 105

از حکیمی پرسیدند: از هیچ یک از چند درخت معروفی که خداوند عزیز و بزرگ آفریده است هیچ کدام صفت آزاده (1) ندارند. چرا سرو را آزاده خطاب می کنند با وجود اینکه هیچ میوه ای نمی دهد. گفت: برای هر کدام از آن درختان وقت و

ادامه مطلب

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 104

دندان هر کس با خوردن ترشی کُند و بیحال می گردد اما دندان قاضیان با خوردن شیرینی (رشوه). (1) قاضی چو به‌رشوت بخورد پنج خیار (2) ثابت کند از بهرِ تو دَه خربُزه‌زار 1- دندان قاضیان با شیرینی کند شدن: به علتی از قبیل رشوه از اظهار حق باز ایستادن. 2- رِشوت یا رُشوت: (رشوه)؛ آنچه بر کسی دهند تا …

ادامه مطلب

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 103

خوردن ترشی کُند و بیحال می گردد اما دندان قاضیان با خوردن شیرینی (رشوه). (1) قاضی چو به‌رشوت بخورد پنج خیار (2) ثابت کند از بهرِ تو دَه خربُزه‌زار 1- دندان قاضیان با شیرینی کند شدن: به علتی از قبیل رشوه از اظهار حق باز ایستادن. 2- رِشوت یا رُشوت: (رشوه)؛ آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق کند، …

ادامه مطلب

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 95

خداوند بزرگ و بلند مرتبه به همه اسرار ما آگاه است و آنها را حفظ می کند و همسایگان و نزدیکان چیزی نمی دانند و این چنین آشفته می شوند و فریاد سر می دهند. نعوذ بالله، اگر خلق غیب‌دان بودی (1) کسی به حالِ خود از دستِ کس نیاسودی 1- نعوذ بالله: پناه می بریم به خدا. این کلمه …

ادامه مطلب

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 91: راه سعادت آدمی

انسان های سعادتمند همواره در زندگی خود از سرنوشت و آموزه های گذشتگان پند و عبرت می گیرند و همچنین آیندگان از سرنوشت اینان در زندگی خود سرمشق می گیرند. دزدها دست از کار زشت خود بر نمی دارند تا اینکه سرانجام دیگران به زور دستشان را از کار زشت کوتاه می کنند. نرَوَد مرغ سوی دانه فراز چون دگر …

ادامه مطلب