نتايج جستجو مطالب برچسب : توریه چیست؟

توریه چیست و چه حکمی دارد؟

توریه چیست و چه حکمی دارد؟

توریه، گفتن سخنی است که دارای دو معنی است، یک معنی آن راست و مطابق واقع و معنی دیگرش دروغ است و گوینده معنی درست آن را قصد می کند و مخاطب معنی دروغ آن را می فهمد، مثل اینکه ظالمی به طلب شما در خانه می آید شما را طلب می کند، برای فرار از او و اینکه خود را به او نشان ندهید به کسی که در خانه است می گویید اشاره به جای مخصوصی بکن و

ادامه مطلب / دانلود
css.php