نتايج جستجو مطالب برچسب : تراجنسی چیست ؟

تراجنسی یا ترنس چه کسانی هستند ؟

تراجنسی یا ترنس چه کسانی هستند ؟

تراجنسی (transsexual) و ترنس هم گفته می‌شود، افرادی هستند که دارای هویت جنسیتی متناقص از روح و روان خود هستند.
برای مثال، ممکن است فرد اعضای جنسی مردانه داشته باشد، درحالی که شخصیت و رفتار و خواسته های جنسیتی اش زنانه باشد، یا برعکس.

ادامه مطلب / دانلود
css.php