نتايج جستجو مطالب برچسب : بی حجابی

وقتی به فلسفه و ریشه ی بی حجابی می‌نگریم، می‌بینیم، حجاب از عوامل خوشبختی است و موجب سلامتی روحی و روانی و تکامل فرد و جامعه می‌گردد و برهنگی و بدحجابی، سقوط و انحطاط معنوی و فکری و پیامدهای شوم بیماری روانی و در نهایت جسمی را به ارمغان می‌آورد.

حجاب‌های ضروری که کمرنگ می‌شوند

محشر پر از هیاهو بود و زن در اضطراب.

بی مقدمه فریاد کشید:

خدایا! خودت مرا زیبا آفریدی، خودت مرا آراستی و جلوه دادی،

همین ها بود که دام زندگی ام شد…

حرفش تمام نشده بود که مریم را آوردند؛ مریم مقدس.

تا نگاهش کرد، از زیبایی اش مبهوت شد و از عفتش غرق در خجالت.

دیگر حرفی برای گفتن نداشت…

وقتی به فلسفه و ریشه ی بی حجابی می‌نگریم، می‌بینیم، حجاب از عوامل خوشبختی است و موجب سلامتی روحی و روانی و تکامل فرد و جامعه می‌گردد و برهنگی و بدحجابی، سقوط و انحطاط معنوی و فکری و پیامدهای شوم بیماری روانی و در نهایت جسمی را به ارمغان می‌آورد.

گوهر شرم و حیا در صدف وجود زن نهفته است، لذا زنان نباید از جسم و ظاهر جسمانی خود به عنوان کالایی شهوت انگیز استفاده کنند و چشم های هرزه را به خود متوجه نمایند.

علل و عوامل مختلفی در بی حجابی نقش دارند که به مهمترین آنها عبارتند از:

پیروی از هوی و هوس های نفسانی

بی شک در وجود انسان، غرائض و امیال گوناگونی است که همه ی آنها برای ادامه ی حیات او ضرورت دارد. هواپرستی سرچشمه غفلت و بی خبری است برخی زنان به خاطر هوی و هوس خویش به فکر تنوع لباس، آرایش و خودنمایی در جامعه می پردازند، تا اینکه خود را به هر مردی ارائه کنند. آنها بجز شیک پوشی، خودنمایی، لذت جویی، خوشگذرانی، به چیز دیگری نمی اندیشند و بهترین اوقات زندگی خود را به قدم زدن در کوچه و خیابان ها و پارک ها و میهمانی های مفسده انگیز می گذرانند،خلاصه آنجا که هواپرستی و بی حجابی است نه پای دین در میان است و نه پای عقل، در آنجا چیزی جز بدبختی و بلا نیست، در آنجا چیزی جز بیچارگی و شقاوت و فساد نخواهد بود.

جلب توجه و کسب جایگاه

انسان موقعیت طلب است و همواره می خواهد در میان مردم از جایگاهی خاص و در خور توجه برخوردار باشد. بعضی از افراد با تحصیل علم و دانش و کسب فصائل اخلاقی و معنوی و یا اجتماعی، جایگاهی بدست می آورند و برخی از افراد فاقد این ارزش ها هستند با نمایش زیبایی ها و جاذبه های طبیعی و ساختگی زنانه خود و بی حجابی سعی در جلب توجه دیگران می کنند تا به کمبودهای عاطفی و یا اجتماعی خود پاسخ دهند، اما این خودنمایی ها دلیل بر شخصیت و ارزش آنها نمی باشد.

خودنمایی

با توجه به آفرینش زن توأم با زیبایی و لطف ظاهری و با احساسات و عواطف باطنی و تمایل به خودنمایی که در وجود زن به طور محسوس و قوی به چشم می خورد زمینه تحریک پذیری و ایجاد هیجان و تحریک در دیگران توسط او امری طبیعی است و اگر ویژگی های یاد شده را با آرایش و لباس های دلپذیر و حرکات مهیج بیامیزد و در معرض دید نامحرمان قرار دهد چه مفاسد و انحرافاتی را بوجود می آورد که زمینه ساز اضطراب و نگرانی و پریشانی در روح و روان افراد می شود. برخی زنان با بی حجابی به بیماری صیادی دلها گرفتارند. علاقه همسرانش برای ارضای روحیه آنها کافی نیست. محبوبیت عمومی می طلبند. حضرت امام صادق(ع) در مورد آثار گناه می فرماید: شمار کسانیکه که در اثر گناهان و انحرافات جان خود را از دست می دهند بیش از تعداد افرادی است که در اثر مرگ طبیعی می میرند.

بی حیایی

یکی از خلقیات پسندیده و صفات عالیه انسانی عفت است. ملکه عفت آدمی را در اعمال و تمایلات جنسی تعدیل می کند و انسان را از پلیدی های شهوت مصون نگاه می دارد. بی عفتی و بی حجابی بعضی از دختران و زنان جوان غالبا از دوستان ناباب سرچشمه می گیرد. در نتیجه خانواده ها و دختران باید در انتخاب دوست دقت کنند.

تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی عبارت است از تلاش مستمر و حیله گرانه استکبار برای سلب کردن فرهنگ‌های اصیل و الهی از ملت ها و جایگزین کردن فرهنگ مبتذل و مبتنی بر فساد و عیاشی و بی‌بهره ساختن ملت ها از هویت مستقل ملی و دینی خودشان و سلب اتکا به اراده خود. یکی از مهمترین عوامل درونی که باعث انحطاط فرهنگ یک جامعه می شود رواج فساد اخلاقی و بی حجابی است. وقتی فساد بر روی جامعه تاثیر گذاشت، غالبا آن جامعه قادر به ادامه حیات نیست.

حجاب‌های ضروری که کمرنگ می‌شوند

زیبا جلوه دادن خود نزد دیگران

موضوع زیبایی و جمال طبیعی انسان نیز یکی از مسائلی است که در روایات مذهبی مورد کمال توجه قرار گرفته است. جمال در مورد خداوند بزرگ به معنی زیبایی طبیعی یا تجمل مصنوعی نیست، بلکه مراد ا ز جمال الهی صفات جمالیه و کمالات معنوی است.

اما عده ای از زنان و دختران که معنی و مفهوم اصل زیبایی را درک نکرده اند تمام هم و غم خود را بر این می گذارند که شکل ظاهری خود را آراسته و آرایش نمایند و به صورتی زیباتر در نزد دیگران حضور یابند و از زیبایی خدادادی خود در جهت خلاف دستورات الهی استفاده کنند.

امام علی(ع) در حدیثی می فرماید: پوشیدگی برای زن سودمندترین و زیبایی او را پایدارتر می سازد.

بی غیرتی مرد در اشاعه ی فحشاء

تاثیر متقابل زن و مرد در روابط خانوادگی و سرنوشت فرزندانشان، از اصول غیرقابل انکار در تربیت اجتماعی اسلام است. مرد باید همچون حصاری زن را در حمایت و مراقبت قرار دهد این حالت باید هم در مراقبت نسبت به عفاف و پاکدامنی زن باشد و هم در توجه به نیازهای عاطفی و جنسی او. توجه مرد به عفاف همسر خویش شرط اولیه حفظ حریم خانواده و حفظ سلامت اخلاقی آن است و در افزایش عشق و محبت وی به شوهر موثر است.

عملکرد دستگاه های ذیربط

وظیفه ی مهم مسئولین، نظارت لازم بر موسسات تولیدی است که بسیاری از آنها به مراکز مدسازی و دوخت لباس های بی حجاب تبدیل شده اند. آنها به دوخت لباس های غیرشرعی مبادرت می ورزند. اگر کسی بخواهد مانتو و یا شلوار ساده و یا لباس مناسب و در شأنی خریداری کند موفق نخواهد شد. برخی از بی حجابی های زنان و دختران، ناشی از لباس های تحمیلی مانتوسراهای سودجویی است که به فرهنگ بد لباسی و شهوترانی دامن می زنند.

بی توجهی خانواده ها

یکی از مهمترین نهادهای موثر در رشد، تربیت و رفتار آدمی نهاد خانواده است. اگر پدران و مادران بی توجه باشند نسبت به مسائل و معیارهای دینی و اخلاقی، از شر مفاسد، فرزندان شان در امان نمی باشند. از این رو خانواده مهمترین قسمت می باشد که باید در امر حجاب به دختران خود آموزش لازم را بدهد.

دوستی‌های نامطمئن

در حقیقت یکی از ریشه های بی حجابی، دوستی های نامطمئن معاشرت های آلوده و مشکوک، گرایش به فرهنگ غرب، شخصیت زدگی، انتخاب الگوهای نامطلوب، احساس پوچی، از درون تهی شدن، بی اعتمادی به فرهنگ خودی و فقر معنویت و نظایر آنها. دختران چون از نظر روحی، عاطفی و احساسی تر هستند از دریچه ی احساسات به دنیا و مسائل آن می نگرند به همین دلیل بیشتر در معرض خطر آسیب های اخلاقی و اجتماعی قرار دارند.

حرف آخر:

هیچ کس با نام «آزادی» دیوار خانهء خود را برنمی دارد و شب‌ها در حیاطش را باز نمی‌گذارد.

گوهر عفاف و پاکی، کم‌ارزش‌تر از پول و جواهرات نیست.

کسی که «کودک عفاف» را جلوی صد‌ها گرگ گرسنه می‌برد و به تماشا می‌گذارد، روزی هم پشت دیوار ندامت، اشک حسرت بر دامن پشیمانی خواهد ریخت.

حجاب هم‌چون یک توری، مانع ورود حشرات نگاه‌های مسموم است. کسی که راه نگاه‌های مزاحم را می‌بندد خود را بیشتر «مصون» ساخته است تا «محدود».

اگر به دختران می‌آموختند که خوب‌بودن ارزشمند است، نه داشتن ظاهر، فکر می‌کنم آن‌ها می‌توانستند تعریف بهتری از خودِ واقعیشان ارائه کنند.

اگر درک می‌کردند که بدنشان به همین شکلی که هست، مشکل ندارد و آن‌چه آن‌ها را منحصر به فرد می‌کند شخصیت آنهاست، از دختر بودن خود احساس رضایت بیشتری داشتند خوشگلی دختر ملاک نیست بلکه خوش عقلی اوست که او را بالا می‌برد و باعث برتری او بر دیگران می‌شود.

ادامه مطلب / دانلود

علت بد حجابی دختران!

پس از نیروی انتظامی، سازمان جوانان هم وارد حوزه زنان دارای پوشش نامناسب شده و جملات فوق بخشی از نتایج پژوهش سازمان جوانان است که به بررسی «الگوهای اکتشافی پیش بینی کننده سبک پوشش دختران و زنان تهرانی» پرداخته است.

در این نظرسنجی به نکات جالبی برمی خورید، از جمله آن که دختران با پوشش نامناسب در مقایسه با دختران دارای پوشش مناسب، نگرش لذت طلبانه به زندگی داشته و عاقبت گرایی در آنها ضعیف است.

محمدتقی حسن زاده، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در توضیح پژوهش «الگوهای اکتشافی پیش بینیکننده سبک پوشش دختران و زنان تهرانی»، گفته: نشست این پژوهش با هدف و ضرورت بررسی اهمیت حجاب و کشف و شناسایی عوامل و متغیرهای مهم درگیر و تعیین کننده با رفتارهای پوششی زنان و دختران تهرانی در موقعیت های مختلف، امروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. جامعه آماری این پژوهش ۱۰۰ نفر در مناطق ۲۰ گانه آموزش و پرورش شهر تهران است که انتخاب آنها بر اساس الگوی توزیع ویژگی های جمعیت شناسی زنان و دختران تهرانی انجام گرفته است.

نگرش سهل گیرانه تر دختران و زنان با پوشش نامناسب

به گفته رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان؛ نتایج این پژوهش نشاندهنده این است که دختران و زنان با پوشش نامناسب در مقایسه با دختران و زنان با پوشش مناسب نسبت به روابط محرم و نامحرم نگرش سهل گیرانه تر به این معنی که دارای تفسیری فرضی از الگوی نگرش به زندگی مدرن و غیرسنتی در انتخاب نوع پوشش برخوردارند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در مورد عقاید دختران و زنان دارای پوشش نامناسب با توجه به نتایج این پژوهش، عنوان کرد: «دختران با پوشش نامناسب در مقایسه با دختران دارای پوشش مناسب، نگرش لذت طلبانه به زندگی داشته و عاقبت گرایی در آنها ضعیف است. همچنین این گروه از دختران از رسانه هایی همچون ماهواره و مجلات خارجی به طور جد استفاده می کنند و از گرایش مذهبی کمتری برخوردارند.»

مهمترین متغیرها

حسن زاده در مورد دیگر عقاید دختران و زنان دارای پوشش نامناسب نیز گفته که این گروه همچنین از تمایلات خودشیفتگی برخوردارند، رضایت جنسیتی و ظاهری بیشتری دارند و نارضایتی بیشتری از خانواده ابراز می کنند. این مقام مسئول در یک نگاه کلی در مورد متغیرهای این پژوهش و روابط معنادارش با وضعیت پوشش دختران و زنان، بیان کرد: «متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن و منطقه سکونت، متغیرهای خانوادگی مانند رضایت از خانواده و سبک تربیتی از مهمترین متغیرهایی بوده اندکه روابط معناداری با وضعیت پوشش دختران و زنان پوششی نامنساب دارند. همچنین متغیر جهت گیری مذهبی در زندگی و کاربرد مذهب در زندگی یکی از متغیرهای بسیار با اهمیت در تمام سطوح این کار پژوهشی است.»

افزایش پژوهش های آماری

مدتی است که در کنار برخورد نیروی انتظامی با افراد دارای پوشش نامناسب، پژوهش های سازمان ها و نهادهای مختلف نیز در این زمینه افزایش یافته است. سال گذشته بود که دبیر دفتر هم اندیشی اساتید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران اعلام کرده بود که «استفاده از ماهواره پوشش نامناسب را ۲٫۵ برابر بیشتر می کند. بر طبق نتایج پژوهش انجام شده روی دختران تهرانی نشان می دهد استفاده از ماهواره خطر تخصیص فرد به گروه با پوشش نامنساب را تقریبقا دوونیم برابر افزایش می دهد. هادی بهرامی گفته بود که «نتایج این مطالعه نشان داد پر کردن اوقات فراغت با اختصاص زمان به استفاده از اینترنت و چت با غریبه ها می تواند احتمال تخصیص افراد به گروه های با پوشش نامناسب را ۱٫۸۶ برابر افزایش دهد.»

بر طبق نتایج آن پژوهش که نام محققان و نهاد انجام دهنده آن اعلام نشده بود، افزایش سن پدر و مادر با افزایش احتمال پوشش مناسب تر در زنان و دختران تهرانی همراه است به طوری که افزایش درآمد و قرار گرفتن در مناطق مسکونی بالای شهر احتمال قرار گرفتن در طبقه بدحجاب و پوشش های نامناسب را افزایش می دهد. این تحقیق نشان داده بود که علاوه بر اینکه سکونت در مناطق بالای شهر احتمال بدحجابی را افزایش می دهد، آرزوی زندگی در مناطق بالای شهر نیز به نحو قابل توجهی به تخصیص افراد به گروه های بدحجاب و بی حجاب منجر می شود و اثر آن بر پوشش نامناسب از زندگی واقعی در مناطق بالای شهر بیشتر است.

 

ادامه مطلب / دانلود
css.php