نتايج جستجو مطالب برچسب : بیله دیگه، بیله چغندر

معنی ضرب المثل بیله دیگه، بیله چغندر

معنی ضرب المثل بیله دیگه، بیله چغندر

در یکی از روزها دو نفر که با هم هیچ دوستی و آشنایی نداشته با یکدیگر همسفر شدند راه بسیار طولانی بود. آنها به هم گفتند برای اینکه راه به نظرمان کوتاه بیاید. بهتر است با هم حرف بزنیم تا سرمان گرم شود.

اوّلی گفت: بگو ببینیم اهل کجایی؟ چرا به سفر می روی؟ دومی با خودش گفت: این بابا که مرا نمی شناسد بهتر است چیزهایی ببافم و

ادامه مطلب / دانلود
css.php