نتايج جستجو مطالب برچسب : بال زیبای پروانه ها

تصاویری میکروسکوپی از بال پروانه‌ها گرفته شده است که در اینجا مشاهده می‌کنید.

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

این تصاویر نقاشی نیستند، باورکردنی نیست اما یکی از زیباترین نقاشی‌های خداوند بر روی بال این موجودات کوچک است.

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

«لیندان گلدهیل» توسط میکروسکوپ از بال پروانه‌ها عکس‌هایی انداخته است که ۱۷ برابر بزرگ‌تر از اندازه واقعی است و با چشم غیر مسلح قادر به دیدن آن نیستیم.

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

پروانه حشره‌ای از راسته پولک بالان است و دارای ۴ مرحله زندگی است؛ مرحله اول تخم است، که پروانه بالغ تخم‌گذاری می‌کند، مرحله دوم تبدیل به لارو یا کرم می‌شود، در این مرحله لارو یا کرم مقدار زیادی کرم می‌خورد تا خود را برای مرحله بعد آماده کند، مرحله سوم شفیره است که کرم تاری به نام پیله به دور خود می‌بافد و مدتی در آن بدون هیچ غذایی زندگی می‌کند، مرحله چهارم پروانه است و جانور بالغ که دارای بال است و با بال های زیبایی از پیله بیرون می‌آید.

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

   تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

تصاویر زیبای میکروسکوپی از بال پروانه ها

ادامه مطلب / دانلود
css.php