نتايج جستجو مطالب برچسب : اموزش بافت پاپوش

اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس :

۱۰ تا ۱۲ زنجیره می بافیم

در هر خانه  یک پایه کوتاه یا بلند می بافیم در دو طرف بافت سه عدد را در یک خانه می بافیم

در هر خانه یکی بافته در خانه هایی که در سر و پاشنه کفش قرار می گیرد دو تایی می بافیم(۳ خانه در هر طرف)

این کار را ادامه می دهیم تا به اندازه دلخواه برسد

برای دیواره دانه می گیریم  و ساده بافی می کنیم از رج سوم به بعد در هرردیف ۳ تا ۵ دانه کم می کنیم

برای روی کفش از گل تزیینی یا دکمه استفاده می کنیم

اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس اموزش بافت پاپوش نوزاد با عکس

ادامه مطلب / دانلود
css.php