نتايج جستجو مطالب برچسب : القاب امام هادی (ع)

القاب امام هادی (ع) چیست؟

القاب امام هادی (ع) چیست؟

القاب شایسته امام گوشه هایى از صفات و گرایش هاى والاى ایشان را به خوبى تصویر مى کنند و ما برخى را نقل مى کنیم:

۱ – ((الناصح:)) این لقب از آن رو به ایشان داده شد که بیش از همه مردم ، امت جدش را راهنمایى مى کرد و مصالح آنان را گوشزد مى کرد.

۲ – ((المتوکل:)) حضرت از این لقب نفرت داشت و به یاران خود فرموده بود وى را بدین لقب نخوانند.

به نظر ما امام از آن رو این لقب را ناخوش داشت که

ادامه مطلب / دانلود
css.php